Oíche Shamhna 2020

  Seolaim chugaibh roinnt griangraifeanna de phúcaí agus pearsain scanrúla a tháinig chugainn inniú.


Eolas ar Áiseanna Teagaisc

Tá réimse áiseanna ag teacht chun cinn a chabhróidh le páistí in gcuid foghlamtha. https://padlet.com/forbachasc/dcuoiwxkrpye


Spraoi & Spóirt 2019

Bliain iontach eile i Scoil na bhForbacha lán le Spraoi &Spóirt. Seo roinnt bheag griangraifeanna le cur leis an gcuimhne.  


Slán le Rang 6 2019

Ag guí gach rath ar Rang 6 2019 na bliana seo don todhchaí Wishing our Rang 6 2019 every success in the future.


Idir Cheol agus Chearnaic/Quavers to Quadratics

Tháinig ceoltóirí agus eolaithe ón gCeoláras Náisiúnta,NUIG agus Coláiste na Tríonóide ar cuairt lae chugainn chun a ngrá a roinnt leis na páistí. Musicians and Scientists from the National Concert Hall,NUIG and Trinity College Dublin came to spend a day sharing their great love for music and science.


Glan Suas 2019

Iarracht mór déanta ag gach duine a tháinig amach ar an deire seachtaine chun an ceantar agus an cósta a ghlanadh.Maith sibh.                   A great effort by all who came out this weekend to help keep our area and coastline free from […]


Gastramaíocht 2019/Gastronomy 2019

Mar chuid den Pháirtíocht Erasmus roinn muid roinnt dár seifteanna cócaireachta lenár gcáirde. As part of our Erasmus Partnership we shared some of our tasty recipies with our friends.


Lá Fhéile Pádraig 2019

Tá muid an cheanúil ar an dath glas ar laethanta mar seo. We are very fond of wearing the green on days like these.


Lá na Leabhair 2019/International Book Day 2019

Ghléas na páistí suas do Lá Idirnáisiúnta na Leabhar 2019 agus mar a fheiceann sibh,tá a lán cairictéir againn i Scoil na bhForbacha. Our pupils dressed up for International Book Day 2019 and as you can see we have plenty of characters here at Scoil na bhForbacha.  


Glan Suas 2019

                  Tá Scoil na bhForbacha agus Óstán Chois Fharraige ag déanamh urraíocht ar Glan suas na Forbacha an Deire Seachtaine seo chugainn.Aoine,Satharn nó Domhnach is féidir dul amach agus an ceantar agus an cósta a ghlanadh ó bhrúscar.Miotóga/málaí agus sóláistí ar fáil […]


Léargas ar 2018

Tá muid ag breathnú siar ar bhliain stairiúil do Scoil na bhForbacha.Bhí sé an chéad bhliain iomlán scoile sa bhfoirgneamh nua.Leis seo tá roinnt íomhánna de chuid de na gníomhaíochtaí agus cáirde agus cuairteoirí a tháinig inár measc an bhliain iontach seo.Bain sásamh. Reflecting on the very historic year for […]


Lá Sláinte na Mara

Lá Sláinte na Mara D’eagraigh Cáirde Scoil na bhForbacha an ócáid seo chun aire an phobail a dhíriú ar riachtanais sláinte agus chun teachtaireacht láidir a thabhairt maidir le tábhacht na sláinte do chuile dhuine idir óg agus aosta. This event was organised by Cáirde Scoil na bhForbacha(Parental Support Group) […]