Abhaile


Fáilte romhat ar do chuairt chugainn go Scoil na bhForbacha. Tá muid suite anseo ar imeall Chuan na Gaillimhe,idir áilleacht an tsléibhe ó thuaidh agus sruth an chuain amach idir muid agus cósta Chontae an Chláir. Más trom do chroí, cuirfidh saibhreas an nádúir thart timpeall loinnir i do chroí. Tarraingíonn muid ionsparáid as an timpeallacht éagsúil seo gach aon lá inár smaointe, ár gcuid ealaíona agus inár gcuid cainte.Is ábhar mórtais dúinn an teanga agus an dúchas láidir a dfhág ár sinsear anseo ina ndiaidh agus muid bródúil go bhfuil ag eirí chomh maith lenár n-iarrscoláirí atá scaipthe ar fud an domhain mhóir. Fáilte romhat isteach chuig an suíomh seo chun aithne a chur orainn agus muid ag súil go mbainfidh tú sult as do chuairt.