Erasmus ar an gClár


Scoil na bhForbacha ag glacadh páirt i gClár ‘Erasmus’.Is deis é seo chun eolas a roinnt ar na deá chleachtais a bhaineann le úsáid na teicneolaíochta sa seomra ranga.Spreagann sé caidreamh idir na Scoileanna Eorpach atá páirteach.