Oscailt Oifigiúil Scoil na bhForbacha


 

 

 

 

 

Ar an 30ú lá de Bhealtaine 2018 ghearr an tOllamh Ciarán Ó hÓgartaigh an ribín chun Scoil na bhForbacha a oscailt go h-oifigiúil.
Tháinig ár gcáirde ó chian agus ó chóngar chun a bheith linn ar an lá ceiliúradh.Lá álainn gréine a bhí ann agus páistí na scoile ag cur fáilte roimh chuile dhuine a tháinig.Bheannaigh an tAth.Micheál Ó Braonáin an fhoirgneamh agus thug a bheannacht don slua i láthair.D’fháiltigh Cathaoirleach an Bhord Bainistíochta Murt Ó Cualáin roimh an gcomhluadar agus thug cur síos ar stair na scoile agus a chuimhní fhéin mar iarscoláire.Chuir Niamh Nic Cárthaigh Leasphríomhoide roinnt de na cuairteoirí in aithne agus thug aitheantas don ról a bhí acu i saol agus stair na scoile.Roinn daltaí Rang a 3 cur i láthair greannmhar ón drama Píobaire na bhForbacha. Rinne an Príomhoide Seán Breathnach cur síos ar an togra tógála agus ghlac buíochas leo siúd ar fad a bhí páirteach chun an fhoirgneamh a thabhairt chuig an staid críochnúil ina bhfuil sí.
Lá iontach a bhí ann i Stair na bhForbacha.