Cáirde na Scoile/Parents Committee


Bhí Cáirde na Scoile  an- ghníomhach le roinnt blianta anois.Thosaigh an nasc le Cáirde na Scoile thiar san Earrach 2007.

Tugann na tuismitheoirí atá gníomhach sa gCáirde seo dá gcuid ama,talainn agus dúigrais chun imeachtaí a eagrú i rith na scoilbhliana.

Is é aidhm an Choiste ná:

  • tacaíocht a thabhairt don Phríomhoide agus Foireann teagaisc na scoile chun timpeallacht foghlamtha den scoth a chruthú sa scoil.
  • chun imeachtaí agus feachtais bailiúchin airgis a eagrú do thionscadail áirithe scoil bhunaithe.
  • chun imeachtaí sóisialta a eagrú le nasc a chruthú i measc pobal na scoile

Seo a leanas cuid de na h-imeachtaí a eagraíonn an Coiste ó am go h-am:

Maidin Chaifé

Oíche Spraoi/Greann

Cóisireacha Searmanais Saicriminte

Féilirí

Crannchur na Nollag

Tráth na gCeist

Maratón na Mná/Sláinte na Mara

Usáideadh gach airgead go dáta chun trealaimh agus ábhar do na ranganna a cheannacht.

Tá fáilte agus fiche roimh aon tuismitheoir a theacht agus a bheith gníomhach sa gCoiste.Glacann muid le smaointe agus tacaíocht i gcónaí.