Official Opening of Scoil na bhForbacha


On the 30th of May 2018 Professor Ciarán Ó hÓgartaigh cut the ribbon to officially open Scoil na bhForbacha.Many of our friends travelled to be with us to celebrate this special day.It was a beautiful day as the pupils welcomed all who came to join us.Fr.Micheal Breannan blessed the school and all in attendance.The Chairperson Murt Ó Cualáin welcomed all and reflected on the past with fond memories and gave a brief account of the history of the school.Niamh Nic Cárthaigh Vice Principal shared her thoughts giving recognition to the role that some our visiting friends had in the story of Scoil na bhForbacha. Pupils from Rang 3 entertained the crowd with an extract from a drama named Píobaire na bhForbacha. Principal Seán Breathnach gave an account of the building project and gave recognition and thanks to all who had a role in delivering our beautiful new building.
It was a great day in the history of Na Forbacha.
Seán Ó Mainín was the photographer on the day and his work captures the day splendidly.

Ar an 30ú lá de Bhealtaine 2018 ghearr an tOllamh Ciarán Ó hÓgartaigh an ribín chun Scoil na bhForbacha a oscailt go h-oifigiúil.

Tháinig ár gcáirde ó chian agus ó chóngar chun a bheith linn ar an lá ceiliúradh.Lá álainn gréine a bhí ann agus páistí na scoile ag cur fáilte roimh chuile dhuine a tháinig.Bheannaigh an tAth.Micheál Ó Braonáin an fhoirgneamh agus thug a bheannacht don slua i láthair.D’fháiltigh Cathaoirleach an Bhord Bainistíochta Murt Ó Cualáin roimh an gcomhluadar agus thug cur síos ar stair na scoile agus a chuimhní fhéin mar iarscoláire.Chuir Niamh Nic Cárthaigh Leasphríomhoide roinnt de na cuairteoirí in aithne agus thug aitheantas don ról a bhí acu i saol agus stair na scoile.Roinn daltaí Rang a 3 cur i láthair greannmhar ón drama Píobaire na bhForbacha. Rinne an Príomhoide Seán Breathnach cur síos ar an togra tógála agus ghlac buíochas leo siúd ar fad a bhí páirteach chun an fhoirgneamh a thabhairt chuig an staid críochnúil ina bhfuil sí.

Lá iontach a bhí ann i Stair na bhForbacha.

Rinne Seán Ó Mainín an ghriangraifeadóireacht ar an lá agus tugann said léargas iontach ar an lá speisialta seo.