International Book Day 2019/Lá na Leabhair 2019


Ghléas na páistí suas do Lá Idirnáisiúnta na Leabhar 2019 agus mar a fheiceann sibh,tá a lán cairictéir againn i Scoil na bhForbacha.
Our pupils dressed up for International Book Day 2019 and as you can see we have plenty of characters here at Scoil na bhForbacha.