Polasaithe & Fealsúnacht


Fealsúnacht na scoile

Is Scoil Náisiúnta í Scoil na bhForbacha lena mbaineann Ethos Chaitliceach faoi phátrúntacht Easpag na Gaillimhe.

Éiteas Scoil na bhForbacha

Tá súil againn mar scoil ó thárla go bhfuil an scoil suite i gceantar aitheanta Gaeltachta go mbeidh dúil agus tacaíocht ag tuismitheoirí agus daltaí araon in oideachas trí mheán na Gaeilge.Déanann muid gach iarracht an Teanga,Culture,Stair agus Dúchas an cheantair seo a bheochan.Bheadh súil againn go mbeadh meas ag na daltaí dá chéile agus dá maoin agus bheith macánta ina ndéileáil lena chéile.

Beag beann ar ábaltacht,gnéas,aois nó cúlra teangeolaíoch,tá béim ar chothromaíocht do gach gasúr.

Cuireann muid béim ar dheá chleachtais iompair agus iarrann muid ar gach tuismitheoir tacú linn an cleachtas seo a chur i bhfeidhm .Tá atmasphéar fáilteach sa scoil agus co-oibriú sonrach idir múinteoirí,páistí agus tuismitheoirí. Cuireann Coiste sármhaith tuismitheoirí gach tacaíocht ar fáil den scoil i gcónaí.

Is Scoil Pobail í seo agus mianta an phobail mar shlat tomhais i gcónaí againn agus muid ag múnlú an chéad ghlúin eile.