Rialacha na Scoile


Rialacha na Scoile:

1. Beidh mé lách. (Ní bheidh mé ag gortú aon duine eile.

2. Beidh mé cineálta. (Ní bheidh mé ag gortú mothúcháin daoine eile.)

3. Beidh mé ionraic. (Ní bheidh mé ag iarraidh an fhírinne a cheilt.)

4. Beidh mé go maith ag éisteacht. (Ní bheidh mé ag cur isteach ar obair ranga.)

5. Beidh mé in ann aire a thabhairt do mo chuid rudaí scoile. ( Ní bheidh mé ag cur rudaí amú ná ag milleadh rudaí.)Ní dhéanfaidh damáiste de thimpeallacht na scoile.

6. Beidh mé ag déanamh mo dhícheall. (Ní bheidh mé ag cur am amú.)

7. Beidh mé in ann a rá go bhfuil brón orm.

8. Beidh Gaeilge mar chomhrá le cloisteáil uaim ar scoil.

Léite agus sínithe:

Glacaim leis na rialacha seo:

Síniú Dalta agus Tuismitheoir/Caomhnóir: _____________